Dịch vụ Ánh Dương cung cấp

Được rất nhiều khách hàng tin dùng

Chính sách bảo mật

Chính sách

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phẩn Composite và công nghệ Ánh Dương (Sau đây gọi tắt là “Ánh Dương Composite” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình, bao gồm các khách hàng thường xuyên của Ánh Dương Composite (“Khách hàng có tài khoản”), thành viên sử dụng website của Ánh Dương Composite www.boncomposite.com (“Thành viên sử dụng website”) và các cá nhân khác sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của Ánh Dương Composite.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Ánh Dương Composite không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Ánh Dương Composite có quyền sửa đổi chính sách bảo mật theo thời gian nếu cần thiết, các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi kèm ngày được đóng dấu để bạn có thể cập nhật phiên bản mới nhất của chính sách Bảo mật thông tin.

Các bài viết khác