Công trình tiêu biểu

 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-5.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-3.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-2.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-4-768x576.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-5-1-.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-6.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-7.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-8.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/20-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-9.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-posco-han-quoc-4.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-posco-han-quoc-3.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-posco-han-quoc-2.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-posco-han-quoc-1.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/lap-dat-be-tu-hoai-cho-cong-ty-delco-1.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/lap-dat-be-tu-hoai-cho-cong-ty-delco-2.jpg

NỘI DUNG HẠNG MỤC


Tháng 5/2013 – 07/2013 Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã thắng thầu thiết kế, thi công 16 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt – Khu Công nghiệp Formusa – Kỳ Anh – Hà Tĩnh ( Đài Loan), 03 hệ thống của công ty Posco (Hàn Quốc) và 01 hệ thống cho công ty Xi măng Bỉm Sơn, 01 hệ thống XLNT cho công ty GK (Nhật Bản)

1. Công trình GK (Nhật Bản)

Đây là công trình xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng bồn composite có đường kính D=3.5 m

2. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt Formosa

Ngày 25/5/2013, công ty đã bắt đầu giao hàng cho khu công nghiệp FORMOSA, dưới đây là một vài hình ảnh quá trình giao hàng.

3. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt POSCO (Hàn Quốc)

Trước đó, trong tháng 4/2013, Ánh Dương đã hoàn thành bàn giao một số hệ thống bồn tự hoại cho các công ty DELCO, công ty SAMSUNG, Công ty Phục Hưng và ký hợp đồng cung ứng cho Công ty Môi trường Việt – Hải Dương một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 60 m3/ngày đêm.
 

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phẩn Composite và Công nghệ Ánh Dương

Địa chỉ: 39 Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0944 724 688

Email: anhduongcompositevn@gmail.com