Công trình tiêu biểu

  • /uploads/images/cong-trinh/du-an-duong-ong-khi-d2500-img5.jpg
  • /uploads/images/cong-trinh/du-an-duong-ong-khi-d2500-img4.jpg
  • /uploads/images/cong-trinh/du-an-duong-ong-khi-d2500-img3.jpg
  • /uploads/images/cong-trinh/du-an-duong-ong-khi-d2500-img2.jpg
  • /uploads/images/cong-trinh/du-an-duong-ong-khi-d2500-img1.jpg
  • /uploads/images/cong-trinh/du-an-duong-ong-khi-d2500.jpg

NỘI DUNG HẠNG MỤC


Mới đây Công ty Ánh Dương đã sản xuất hoàn thành và lắp đặt hoàn thiện công trình đường ống khí D2500 và phụ kiện cho nhà máy Hàn Quốc tại Phú Thọ.

Một lô đường ống siêu to khổng lồ !
 

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phẩn Composite và Công nghệ Ánh Dương

Địa chỉ: 39 Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0944 724 688

Email: anhduongcompositevn@gmail.com