Công trình tiêu biểu

 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-bon-composite-cong-ty-keihin-4.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-bon-composite-cong-ty-keihin-3.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-bon-composite-cong-ty-keihin-2.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/cong-trinh-bon-composite-cong-ty-keihin-1.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-10.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-9.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-8.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-7.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-6.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-5.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-4.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-3.jpg
 • /uploads/images/cong-trinh/thi-cong-bon-composite-cong-ty-keihin-2.jpg

NỘI DUNG HẠNG MỤC


Hoàn thành công trình “Bồn Composite xử lý nước thải cho Công Ty KEIHIN”

Công trình gia công 32 bồn composite cho công trình xử lý nước thải công nghiệp của công ty  KEIHIN (Nhật bản)- Khu Công nghiệp Thăng Long II – Phố Nối – Hưng Yên.
 

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phẩn Composite và Công nghệ Ánh Dương

Địa chỉ: 39 Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0944 724 688

Email: anhduongcompositevn@gmail.com